Bắc Ninh công bố kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư cho 10 dự án lớn

.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Đây là 10 dự án đầu tư có sử dụng đất, trong đó có 7 dự án nằm trên địa bàn huyện Yên Phong. Cả 10 dự án đều được chỉ định thầu nhà đầu tư, thực hiện theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng các dự án dao động từ 2 - 5 năm.

Trong số 10 dự án nêu trên, nhiều dự án có quy mô lớn hơn 1.000 tỷ đồng như: Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp (nhà ở công nhân) tại phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh (tổng chi phí dự kiến 3.286,9 tỷ đồng); Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp tại xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong (tổng chi phí dự kiến 1.642,7 tỷ đồng); Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở công nhân khu công nghiệp tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong (tổng chi phí dự kiến 1.540,5 tỷ đồng)…              

Tuấn Dũng

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn