Dân kiện chính quyền - Nhiều điểm nghẽn vì “quan” tắc trách: Còn nể nang, ngại va chạm

.
Nguồn: baophapluat.vn