Ai cho phép phá 8ha rừng Trẩu để làm du lịch?

.
Nguồn: baophapluat.vn