Sóc Sơn, Hà Nội: Từ hợp tác làm ăn đến tố cáo lừa đảo

.
Nguồn: baophapluat.vn