Lam Paradiso: Thiên đường tự do của Li Lam

Lam Paradiso: Thiên đường tự do của Li Lam

“Thời trang cũng là một dạng thức của văn hoá. Và đó là cách đơn giản nhất để giải phóng cơ thể người phụ nữ” – đó là điều Li Lam gửi gắm trong show diễn Lam Paradiso vừa rồi